Sheikh

Print

Sheikh

S/no Players Name Position
     
1 Tahir Karim Captain
2 tanvir akhtar  
3 Mudassir Khurshed  
4 Khurram Shehzada  
5 Shaukat  
6 Muhammad Imran  
7 Farukh Hanif  
8 Rehan Tahir  
9 Yasir Jamil  
10 Nabeel Moin  
11 Hassan Sohail  
12 Ibrahim Tahir  
13 Kashif Jawed  
14 Saad Kamal  
15 Khurram Karim Coach
16 Usman Latif Manager